บริการคลังสินค้าให้เช่า 5 หลัง

 

 คลัง 1 : พื้นที่ประมาณ 2,600 ตรม. 

 คลัง 2 : พื้นที่ประมาณ 2,600 ตรม. 

คลัง 3 : พื้นที่ประมาณ 1,650 ตรม. 

คลัง 4 : พื้นที่ประมาณ 1,650 ตรม. 

คลัง 5 : พื้นที่ประมาณ 1,000 ตรม. 

Visitors: 10,668