กิจกรรม

3 พฤษจิกายน 2560 บริษัท สุวรรณเกลียวทอง ท่าเรือคลังสินค้า จำกัด จัดงานลอยกระทง โดยมี นายพิรุณ วิมลอักษร

นายอำเภอนครหลวงเป็นประธานเปิดพิธี มีการประกวดนางนพมาศไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุ พร้อมด้วยคอนเสริต

หรั่ง ร็อคเคสตร้า และการแสดงรำไทยริมน้ำ มีประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก


13 มีนาคม 2560 : ทำพิธีตั้งศาลที่ท่าเรือ คลังสินค้า สุวรรณเกลียวทอง สาขาชุมนุมสหกรณ์ (สาขา3)

โดยมีคุณจักรพงศ์ ปิติพรสัมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นประธาน

 14 ธันวาคม 2559 : ทำบุญเปิดท่าเรือ คลังสินค้า สุวรรณเกลียวทองสาขาชุมนุมสหกรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

(สาขา 3) ภายใต้บริษัท สุวรรณเกลียวทอง ท่าเรือ คลังสินค้า จำกัด

 

       10 กรกฎาคม 2562  :  พิธีไหว้ฮ้อเฮียตี๋ , ไหว้ศาล และแจกอาหารชาวบ้าน  โดยมีคุณจักรพงศ์  ปิติพรสัมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นประธาน

  • กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ

  • กิจกรรมจัดเลี้ยงวันสงกรานต์ประจำปี 2562

  • กิจกรรมไหว้วันตรุษจีนประจำปี 2562

Visitors: 10,668