ผลงานของท่าเรือคลังสินค้าสุวรรณเกลียวทอง สาขาชุมนุมสหกรณ์

สินค้าที่มาใช้บริการผ่านท่า อาทิ เช่น ปุ๋ยสูตรต่างๆ (21-0-0) (46-0-0) (18-46-0) (0-0-60) , แร่ยิปซั่ม , ปูนถุง , ปูนจัมโบ้ , ปุ๋ย PACK JUMBO , ถ่านหิน , เหล็ก ,  เป็นต้น

งานตักสินค้าปุ๋ย 21-0-0

งานลงสินค้าปูนถุง / ปูนจัมโบ้บ.SCG LOGISTICS

 

 งานตักสินค้าปุ๋ย 46-0-0 (Urea)

งานตักสินค้าปุ๋ย (18-46-0) (DAP)

 งานตักสินค้าถ่านหิน

งานยกชิ้นส่วนเครื่องจักร 104 ตัน

                                  

 

 

 โกรกลงสินค้า  มันอัดเม็ด ปูนอัดเม็ด ปุ๋ย มันเส้น ข้าวโพด แร่ยิปซั่ม และสินค้าอื่นฯ

 

 

 

  • ตักสินค้าปุ๋ยด้วยรถ SENNEBOGEN ที่มีความทันสมัยรวดเร็ว

  • ตักปุ๋ย PACK JUMBO

  • ที่จอดรถกว้างขวางรองรับการรอตักสินค้า

Visitors: 10,668